Blog - Mijn ervaringen als ICT deskundige

5 Signalen dat het ICT project gaat mislukken

Praktische signalen die aangeven dat het ICT project op mislukking aanstuurt. Is er nog wat aan te doen?

ICT projecten mislukken. Meer dan eens: het duurt te lang, kost te veel, levert onvoldoende resultaat met als ultieme consequentie een gang naar de rechter waar leverancier en afnemer ieder zijn gelijk probeert te krijgen. Met schade, geld verspijkert, desinvestering en geen vooruitgang.

Als deskundige wordt ik ingeschakeld om in deze situaties oorzaken te achterhalen, de gang van zaken inzichtelijk te maken en onderbouwing te geven van de oorzaken die tot het probleem hebben geleid. En dat gebeurt vaak als het problemen zo omvangrijk zijn, dat arbitrage of een procedure de enige uitweg tot een oplossing zijn.

Maar soms, als het meezit, wordt ik, als gerechtelijk en beëdigd informaticadeskundige, geraadpleegd voordat het ICT project onomkeerbaar is vastgelopen. Dan geven de volgende signalen mij een beeld of het project gaat mislukken of dat er nog redding mogelijk is.

De faalsignalen

1: Er worden nieuwe resources aan het project toegevoegd
Meer resources (mensen) lossen een slippend project niet op. Een bekend gezegde is dat een vrouw in 9 maanden een kind kan krijgen, maar 9 vrouwen kunnen dat niet samen in één maand. Meer resources lossen het probleem niet op, soms helpt het een beetje, maar het probleem gaat niet weg. En het probleem is erg groot als als in het project die resources van bovenaf worden toegewezen zonder dat de projectleiding daarom verzocht heeft.

2: Slechte communicatie met de opdrachtgever
Wordt het lastiger de boodschap te brengen? Zijn de resultaten er niet op het afgesproken moment? Verschijnen gebruikers niet op afgesproken test- en acceptatiesessies? Worden er geen voortgangsverslagen meer gemaakt? Een teken aan de wand.

3: Het aantal wijzigingsverzoeken neemt toe
Het aantal wijzigingsverzoeken (Request for Changes, RFC's) neemt toe, men begint te beseffen dat het project niet gaat leveren wat men ervan verwacht. Positief bekeken houdt dit in ieder geval dat er een procedure is voor het vastleggen en (eventueel) doorvoeren van wijzigingen, maar een toenemend aantal wijzigingsverzoeken brengt een succesvolle oplevering altijd in gevaar.

4: Het budget wordt regelmatig bijgesteld
En dan bedoel ik niet naar beneden (dat is een ander probleem), maar naar boven, er moet steeds meer budget bij. Er is een mismatch tussen het verwachte resultaat (en het daarvoor gealloceerde budget) en de actuele status. Er worden meerwerk opdrachten geformuleerd, men brengt budgetoverschrijdingen ter tafel, men maakt nieuwe afspraken over verrekening van budget en extra inzet.

5: Onvoldoende betrokkenheid van de opdrachtgever
Het gaat hierbij niet om onvoldoende communicatie (zie signaal 2), maar om de prioriteit van de opdrachtgever, gaat die naar andere zaken? Is hij onvoldoende op de hoogte bij projectvoortgangsvergaderingen? Loopt hij achter de feiten aan? Verschijnt hij af en toe gewoon niet?

Signaal van een mislukt ICT project: onvoldoende betrokkenheid

Herkent u een signaal?

Lees u dit en denkt u: ik herken wel iets, maar niet alles. Zo ja, dan is er misschien nog redding mogelijk. En een redding kan ook zijn (het klinkt hard): direct stoppen, neem het verlies, maar blijf niet doormodderen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar misschien valt het mee en is er met stevige maatregelen het project toch nog tot een goed einde te brengen. Neem eens contact op, dan kijken we er naar.

Liever tijdig rechtgezet, dan achteraf voor het gerecht gezet.

  • 5 Signalen dat het ICT project gaat mislukken

 : 
Copyright 2024 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen