Blog - Mijn ervaringen als ICT deskundige


Project management

Informatie over projectmamagement

Project en budget lopen steeds verder uiteen, wat nu?

mei 2019  | Ernst Peter Tamminga| 1576

Project en budget lopen gaandeweg de tijd steeds verder uiteen. Beschikbaar budget neemt af, maar het resterende deel van het IT project neemt niet evenredig af. Wat nu?

Lees verder »

Tips om een IT project te laten mislukken

maart 2018  | Ernst Peter Tamminga| 2439

Te veel IT projecten mislukken.  Wat ligt daaraan ten grondslag

Lees verder »

Wat MOET in een IT project?

april 2017  | Ernst Peter Tamminga| 2369

Wat is voor de verslaglegging in een IT project essentieel? Wat is 99x misschien voor niets, maar die 100ste keer essentieel?

Lees verder »

Vertrouwen is goed, controle is beter?

juni 2016  | Ernst Peter Tamminga| 2299

Hoe ga je om met vertrouwen in een IT project? En wat te doen met controle? Is er een managementaanpak die hier navolging verdient?

Lees verder »

Een escalatieprocedure kan een ernstig conflict voorkomen

februari 2016  | Ernst Peter Tamminga| 7672

Hoe voorkom je conflicten die te hoog oplopen?

Lees verder »

Testen: voldoen aan verwachtingen?

november 2015  | Ernst Peter Tamminga| 2341

Hoe kun je in een IT project testen om te bepalen of het systeem voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever?

Lees verder »

Testen: basis en bewijs voor projectsucces

november 2015  | Ernst Peter Tamminga| 3613

Wat is de essentie van testen voor een succesvol IT project? Mijn ervaringen met testen op correctheid en voldoen aan verwachting?

Lees verder »

MoSCoW: Prioriteiten in een IT project

september 2015  | Ernst Peter Tamminga| 5576

Prioriteiten stellen is vaak lastig. Thuis, zakelijk, wat eerst, wat is belangrijk? Het speelt ook bij het (laten) maken van software. MoSCoW helpt stellen van prioriteiten, maar hoe werkt dat?

Lees verder »

Beter prioriteiten stellen?

juli 2015  | Ernst Peter Tamminga| 2574

Belangrijk of niet, urgent of niet: hoe bepaal je de juiste keuze en ben je effectief?

Lees verder »

5 Tips voor het gebruik van een project logboek

juli 2014  | Ernst Peter Tamminga| 5969

Een efficiënt werkend project logboek is van grote waarde bij IT projecten, zeker als deze project "agile" worden uitgevoerd.

Lees verder »

5 Signalen dat het ICT project gaat mislukken

maart 2014  | Ernst Peter Tamminga| 3732

Praktische signalen die aangeven dat het ICT project op mislukking aanstuurt. Is er nog wat aan te doen?

Lees verder »

Agile projectaanpak en de deskundige

december 2013  | Ernst Peter Tamminga| 3761

Bieden agile projectmethodes een beter resultaat voor uw IT project? En wat betekent het voor een deskundige als er toch een dispuut komt?

Lees verder »

Omgaan met kritiek

juli 2013  | Ernst Peter Tamminga| 4697

Omgaan met kritiek in een IT project: hoe pak je dit aan?

Lees verder »

Kun je de ernst van fouten in software objectiveren?

april 2013  | Ernst Peter Tamminga| 5348

Wat is een fout in software? Is een fout wel een fout? En zo ja, hoe ernstig is dan deze fout? Hoe voorkomt men meningsverschillen over de ernst van fouten? Een voorstel voor categorisering van fouten.

Lees verder »

Wat is kwaliteit van software?

maart 2013  | Ernst Peter Tamminga| 6849

Kwaliteit van software (ICT oplossingen) is een lastig begrip. Er is mij geen eenvoudige, objectieve norm bekend die snel aangeeft wat de kwaliteit van software is. Maar hoe meten we dan kwaliteit van software?

Lees verder »

Een goed begin maar graag ook een goed einde...

januari 2013  | Ernst Peter Tamminga| 2922

Automatiseringsproject hebben uitdagingen. En het afgelopen jaar heb geconstateerd in mijn werk als gerechtelijk deskundige op het gebied van ICT, dat de algemene opvatting "Een automatseringsproject duurt te lang en kost te veel" meer dan eens opgeld doet. Is daar wat aan te doen?

Lees verder »

Copyright 2020 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen