Blog - Mijn ervaringen als ICT deskundige


Programmeren

IT programmeerwerk

Broncode meegeleverd, is dat Open Source?

januari 2018  | Ernst Peter Tamminga| 5093

Als brocode bij de oplossing wordt meegeleverd, is dat dan Open Source? Als er Open Source bilbliotheken zijn gebruikt voor het maken van een website, is de oplossing als geheel dan Open Source?

Lees verder »

Kwaliteit van software: ontwikkelen en beheren

januari 2016  | Ernst Peter Tamminga| 3018

Goed gereedschap is het halve werk, ook voor de IT Professional

Lees verder »

Kwaliteit van software: technische aspecten

december 2015  | Ernst Peter Tamminga| 3572

Technische aspecten van de kwaliteit van software: database en programmatuur

Lees verder »

Kwaliteit van broncode bepalen

december 2014  | Ernst Peter Tamminga| 5947

Broncode is een expressie van creativiteit van een programmeur. Dat neemt niet weg dat je eisen moet stellen aan de kwaliteit van de broncode. Een praktische aanpak.

Lees verder »

Kun je de ernst van fouten in software objectiveren?

april 2013  | Ernst Peter Tamminga| 5793

Wat is een fout in software? Is een fout wel een fout? En zo ja, hoe ernstig is dan deze fout? Hoe voorkomt men meningsverschillen over de ernst van fouten? Een voorstel voor categorisering van fouten.

Lees verder »

Het begroten van programmeerwerk, een vak apart...

januari 2013  | Ernst Peter Tamminga| 3422

Hoeveel tijd heb je nodig om deze functionaliteit de implementeren?

Lees verder »

Copyright 2020 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen