Volledige nieuwsoverzicht

24

Deskundigenonderzoek

Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo'n onderzoek betrokken personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. Voor deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet ten goede komen. Denk daarbij aan:

  • juridische discussies met advocaten, die het gevaar in zich hebben dat het deskundigenbericht onbruikbaar wordt,;
  • praktische discussie met partijen (of advocaten) die het gevaar van vertraging of verstoring van het onderzoek veroorzaken;
  • inhoudelijke discussie over de reikwijdte van het onderzoek of de vraagstelling die het gevaar in zich hebben dat de deskundige feitelijk aan een fishingexpeditie meewerkt; 
  • onnodige communicatie met de contactpersoon bij de rechtbank die tot vertraging kan leiden; 
  • advocaten die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te procederen en de deskundige dus onterecht juridisch belasten met het gevaar dat er een onbruikbaar deskundigenbericht ontstaat, of erger, helemaal geen deskundigenbericht wordt uitgebracht. 

Kortom, allemaal redenen die het moeilijker maken om efficiënt een goed deskundigenbericht op te stellen, een deskundigenbericht waarin, na gedegen en betrouwbaar onderzoek door de deskundige, bruikbare antwoorden gegeven worden op de vragen die door de rechter in de procesgang gesteld zijn.

Praktisch inzicht

Met ons (Nico Keijser, Jacques Honkoop en Ernst Peter Tamminga) boek beogen wij een inkijk te geven in de denkwereld van deskundigen die worden benoemd en een bijdrage te leveren aan kennis over het deskundigenonderzoek voor alle betrokkenen: deskundigen, partijen, advocaten en rechterlijke macht.

Te bestellen bij

Het boek Deskundig in de Rechtspraktijk is bij een diverse boekenwinkels aan te schaffen:

 

Actions: E-mail | Permalink |
Copyright 2022 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen