Volledige nieuwsoverzicht

Ingaven voor 'Ernst Peter Tamminga'

01
Analyse verwijt inbreuk auteursrecht
Onderzoek voor softwareleverancier over verwijt dat een concurrent heeft gemaakt over mogelijk inbreuk op het auteursrecht van software van die concur...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
31
Deskundigen inzicht kort geding
Analyse als ICT deskundige van stukken die ingebracht zijn in een kort geding, mogelijk inbreuk auteursrecht.
Actions: E-mail | Permalink |
25
Second opinion deskundigenbericht
Als partijdeskundige beoordelen van een deskundigenbericht dat in een geschil is uitgebracht. Het zichtbaar maken van manco's, onduidelijkheden en con...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
Onderzoek softwaredistributie
Partijdeskundig onderzoek naar (mogelijke illegale) distributie van software. Beoordelen van gegevens die uit een beslag naar voren zijn gekomen, nalo...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
Second opinion deskundigenbericht
Het opstellen, als partijdeskundige, van een second opinion over een uitgevoerd ICT Deskundigenonderzoek
Actions: E-mail | Permalink |
01
Deskundigen memorandum rechtsbijstandverzekering
Opstellen van een memorandum als gerechtelijk deskundige ICT voor een dispuut dat bij een rechtsbijstandverzekering is beland. Beschikbaar maken en in...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
31
Beoordelen deskundigenbericht
Het beoordelen van een uitgebracht deskundigenbericht, de gestelde vragen en antwoorden versus de basis van het geschil over een geleverd standaard so...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
Partijdeskundigenonderzoek oplevering software
Onderzoek naar de resultaten van de oplevering van software: een combinatie van standaard software pakket en maatwerk. In kaart brengen verschillen in...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
Kwalificatie beschikbaarstelling broncode
Opstellen van een protocol voor het beschikbaar maken van de broncode van maatwerk software in het kader van overdracht van die software van maker naa...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
Gestart met een blog
Begin 2013 ben ik gestart met een blog op mijn website. Wetenswaardigheden van en mijn ervaringen in het veld waarin ik als beëdigd informatica d...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
Onderzoek naar de status van ERP implementatie
Onderzoek naar en analyse van de status van de implementatie van een omvangrijk ERP systeem voor een productiebedrijf. Beoordelen van gemaakte afsprak...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
Notitie over downloaden van bestanden
Analyse en onderzoek naar de mogelijkheid die door een individu geboden is om bestanden te downloaden. De bestanden bevatten auteursrechtelijk bescher...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
Ondersteuning bij testen als onderdeel van een deskundigenbericht
In een deskundigenprocedure bieden van ondersteuning bij het valideren van opgeleverde software, waarbij een complexe conversie van gegevens een belan...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
01
ICT advies gebruik websites en downloads
Advies en inspectie voor het gebruik van websites, FTP sites, downloads, verwijzingen, DNS instellingen vanwege mogelijke illiegale distributie van so...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Partijdeskundigen onderzoek oplevering software
Onderzoek naar de kwaliteit van de opgevelerde software en het proces van oplevering, als onderdeel van partijdeskundige rapportage. Complex proces, p...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Business strategie IT oplossingen
Strategiesessie business ontwikkeling van een Nederlandse softwareleverancier.  Genereren business alternatieven, SWOT analyse, opties, out-of-th...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
Onderzoek naar gelijkenis van een applicatie van een leverancier en de toepassing die door een (ex) medewerker voor eigen rekening wordt geleverd in h...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
17
Beoordeling webapplicatie in hoger beroep
Ondersteuning bij het onderzoek van een web software applicatie door een gerechtelijk deskundige voor een deskundigenbericht in hoger beroep. Broncode...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
Deelname aan een strategiesessie van een Nederlandse softwareleverancier. Een aantal visiedagen waarin de toekomstige strategie en mogelijkheden worde...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
Als Beëdigd Informaticadeskundige een oordeel vormen over de correctheid van broncode versus een werkende applicatie als onderdeel van verkoop va...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
Pagina 3 van 4Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  Volgende   Laatste   
Copyright 2023 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen