Volledige nieuwsoverzicht

Ingaven voor 'Ernst Peter Tamminga'

26
Gerechtelijk deskundigenonderzoek maatwerk managementanalyses
Gerechtelijk deskundigenonderzoek naar geschil over de wijze waarop maatwerk managementanalyses gerealiseerd moeten worden.
Actions: E-mail | Permalink |
13
Deskundigenonderzoek in hoger beroep
Partijdeskundigenonderzoek naar realisatie van een CRM-systeem, knelpunten project, gebrek aan klanttevredenheid, waardebepaling resultaat.
Actions: E-mail | Permalink |
13
Deskundigenonderzoek upgrade Magento webshop
Deskundigenonderzoek naar het projectverloop en de problemen bij de upgrade van een Magento 1 webshop naar een recente versie van Magento 2.x.
Actions: E-mail | Permalink |
01
Advies inzake vervanging ERP/Project toepassing
Ondersteuning bij problemen met de vervanging van projectadministratie als onderdeel van een ERP toepassing
Actions: E-mail | Permalink |
15
Onderzoek naar problemen bij vervanging webshop
Deskundigenonderzoek naar problemen na oplevering van de webshop met een geïntegreerde oplossing voor offertes op maat.
Actions: E-mail | Permalink |
11
Deskundigen onderzoek cloudmigratie
Deskundigenbericht over kosten en kwaliteit van een cloudmigratie en vervanging centrale bedrijfsapplicatie
Actions: E-mail | Permalink |
15
Deskundigenonderzoek implementatie ERP pakket
Partijdeskundigeonderzoek naar mislukte implementatie van een ERP pakket voor een uitzendorganisatie.
Actions: E-mail | Permalink |
29
Deskundigenonderzoek resultaat Agile softwareproject
Deskundigenonderzoek naar het resultaat van meerjarige softwareontwikkeling in een Agile projectvorm.
Actions: E-mail | Permalink |
29
Onafhankelijk voorzitter geschillencommissie
Voorzitter van een commissie voor een (niet-bindend) advies inzake een geschil tussen IT leverancier en Opdrachtgever.
Actions: E-mail | Permalink |
26
Deskundingenonderzoek voor waardebepaling software en IT diensten
Deskundigenonderzoek voor de bepaling van de waarde van geleverde maatwerksoftware en bijpassende IT diensten in een juridisch geschil.
Actions: E-mail | Permalink |
16
Deskundigenonderzoek mislukte implementatie ERP toepassing
Een ERP systeem moet geïmplementeerd. Het plan is 3-6 maanden. Na 32 maanden wordt het project zonder resultaat afgebroken. Wat is de oorzaak?
Actions: E-mail | Permalink |
11
Deskundingenonderzoek vervanging legacy boekingsysteem
Deskundingenonderzoek naar een mislukt project voor de vervanging van een legacy kernsysteem voor boekingen
Actions: E-mail | Permalink |
30
Onderzoek naar problemen bij de migratie van een gevulde webshop naar een nieuwe omgeving.
Actions: E-mail | Permalink |
30
Analyse invoeringsprobleem kernsysteem in zorginstellingen
Analyse knelpunten en advies over de te volgen strategie voor het in gebruik nemen van een omvangrijke kerntoepassing bij diverse zorginstellingen, wa...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
Onderzoek vermeend illegaal hergebruik ontwikkelde software
Onderzoek geclaimd illegaal hergebruik van software die medewerkers bij de vorige werkgever in dienstverband zouden hebben ontwikkeld.
Actions: E-mail | Permalink |
05
Onderzoek inbreuk intellectueel eigendom databank
Onderzoek naar mogelijk illegaal gebruik (kopiëren) van gegevens door opdrachtnemers uit een databank die eigendom is van een opdrachtgever
Actions: E-mail | Permalink |
01
Onderzoek problemen webshop
Onderzoek naar oorzaak van drastische vermindering van organische zoekresultaten van een webshop. Dispuut tussen webshop eigenaar en IT dien...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
Onderzoek oplevering standaard oplossing
Onderzoek naar de ernst van fouten die geïntroduceerd zijn bij de invoering van een nieuwe standaaard informatiesysteem en het gedrag en handelingen v...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
Dramatische vermindering organische zoekresultaten
Zoektocht naar de oorzaak van een dramatische vermindering van organische zoekresulaten van een uitgebreide webshop met consequentie omvangrijke ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
Vraagstelling inbreuk IE
Opstellen van gerichte vragen voor een jurdische procedure van een leveracier die vermoed dat inbreuk gemaakt is op het intellectueel eigendom va...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Pagina 1 van 4Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  Volgende   Laatste   
Copyright 2021 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen