Blog - Mijn ervaringen als ICT deskundige

Agile projectaanpak en de deskundige

Bieden agile projectmethodes een beter resultaat voor uw IT project? En wat betekent het voor een deskundige als er toch een dispuut komt?

Waterval en Agile projectenmanagement

Voor een goed verloop worden IT projecten methodisch en structureel aangepakt. 

In de afgelopen 25 jaar hebben een diversiteit van projectmethodes de revue gepasseerd. Niet allemaal waren ze even succesvol. IT projecten hebben nog steeds de naam dat ze lang duren, te veel kosten en vaak uitlopen op een debacle waarin, al dan niet via de rechter, de oorzaken achterhaald moeten worden, schuldigen aangewezen en schade geclaimd.

Waterval en agile projectmethodes

De traditionele projectmethodes worden ook wel waterval methodes genoemd: eenmaal gestart, gaat het project door tot het einde. Zekerheid wordt gezocht door aan het begin alles te specificeren, vast te leggen, van handtekeningen te voorzien en daar niet meer van af te wijken: de specificaties zijn in beton gegoten. Er is geen ruimte voor voortschrijdend inzicht, wat aan het begin is afgesproken komt er (is de verwachting).

Moderne methodes werken flexibeler: er wordt minder vooraf gespecificeerd en doelen worden gaandeweg bijgesteld. Deze projectmethodes worden agile (bewegelijk) genoemd. Op zich vormt dat een hele uitdaging, maar het biedt mogelijkheden rekening te houden met voortschrijdend inzicht, wat belangrijk is voor de uiteindelijke acceptatie.

Agile projectteam

Belangrijke verschillen

Waterval planning: Waterval methodes besteden veel tijd voordat het project begint, er is weinig ruimte om de planning aan te passen.
Agile planning: In agile methodes wordt de oplossing in incrementen aan de gebruiker geleverd en gebruikt het projectteam de feedback van de gebruikers om bijstellingen te plegen.

Waterval teams: Waterval teams werken vanuit een plan van een enkele expert.
Agile teams: In agile teams doet het gehele team de planning, ieder teamlid heeft verantwoordelijkheid voor een eigen deel. Hiermee wordt de commitment van de individuele leden vergroot.

Waterval resultaat. Het resultaat van een waterval project wordt aan het einde van het project bereikt.
Agile resultaat: In agile projecten worden frequent resultaten (incrementen) opgeleverd, het eindresultaat ontstaat gaandeweg.

Waterval focus: De focus van een watervalproject ligt op de functionaliteit die vooraf is afgesproken.
Agile focus: De focus van een agile project ligt op het continu bijstellen van prioriteiten en te realiseren resultaten in het volgende blok  aan de hand van de bevindingen van de oplevering van incrementen.

Agile training

Een IT project realiseren volgens een agile methode vergt meer betrokkenheid en volwassenheid van het projectteam voor het te bereiken resultaat. Daarbij is het resultaat niet zozeer het realiseren van de bij de start van het project vastgelegde functionaliteit, maar het beschikbaar stellen van een betrouwbare oplossing die past bij wat de organisatie nodig heeft. 

Een credo hierbij is:  Het belangrijkste acceptatiecriterium voor een systeem of component is zijn geschiktheid voor business doelen. En niet het voor 100% voldoen aan de oorspronkelijke specificaties.

Agile uitdagingen voor een gerechtelijk deskundige

Uit de lijst met belangrijke verschillen tussen waterval en agile projectmethodes is af te leiden dat het werk voor een gerechtelijk deskundige (in een fase waarin er een dispuut is) er niet makkelijker op wordt bij een agile projectaanpak.

Was het in een watervalmethode mogelijk de planning van het begin, de in beton gebeitelde specificaties en het uiteindelijk resultaat te vergelijken, bij een agile aanpak ligt dat totaal anders: het plan is flexibel, de specificaties zijn continu in beweging en het hele team is verantwoordelijk voor de planning. Ga er maar aan staan. 

Waar ik in dit soort trajecten veel aan heb is een logboek met overwegingen, keuzes en beslissingen. En als het goed is (maar dat is het zeker niet altijd), is dat ook een onderdeel geweest van de agile aanpak. Als dat in uw agile project (nog) niet is, maak ik graag een afspraak om u te helpen de beoogde voordelen van een agile aanpak in praktijk om te zetten.

Liever vooraf rechtgezet, dan achteraf voor het gerecht gezet.


 : 
Copyright 2024 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen