Blog - Mijn ervaringen als ICT deskundige


Programmeren

IT programmeerwerk

Broncode meegeleverd, is dat Open Source?

januari 2018  | Ernst Peter Tamminga| 8689

Als broncode bij de oplossing wordt meegeleverd, is dat dan Open Source? Als er Open Source bibliotheken zijn gebruikt voor het maken van een website, is de oplossing als geheel dan Open Source?

Lees verder »

Kwaliteit van software: ontwikkelen en beheren

januari 2016  | Ernst Peter Tamminga| 5643

Goed gereedschap is het halve werk, ook voor de IT Professional

Lees verder »

Kwaliteit van software: technische aspecten

december 2015  | Ernst Peter Tamminga| 6313

Technische aspecten van de kwaliteit van software: database en programmatuur

Lees verder »

Kwaliteit van broncode bepalen

december 2014  | Ernst Peter Tamminga| 9023

Broncode is een expressie van creativiteit van een programmeur. Dat neemt niet weg dat je eisen moet stellen aan de kwaliteit van de broncode. Een praktische aanpak.

Lees verder »

Kun je de ernst van fouten in software objectiveren?

april 2013  | Ernst Peter Tamminga| 9395

Wat is een fout in software? Is een fout wel een fout? En zo ja, hoe ernstig is dan deze fout? Hoe voorkomt men meningsverschillen over de ernst van fouten? Een voorstel voor categorisering van fouten.

Lees verder »

Het begroten van programmeerwerk, een vak apart...

januari 2013  | Ernst Peter Tamminga| 5836

Hoeveel tijd heb je nodig om deze functionaliteit de implementeren?

Lees verder »

Copyright 2024 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen