Juridisch onderzoek

Partijdeskundige en Gerechtelijk deskundige

Geschillen tussen partijen kunnen ontstaan. Voorafgaand aan of tijdens een juridisch geschil kan het voorkomen dat er behoefte is aan een ICT onderzoek door een specialist, een inventarisatie of een beoordeling van de tekortkomingen.

Ernst Peter Tamminga verzorgt dergelijke onderzoeken op het gebied van ICT, resulterend in een partij deskundigenbericht of, indien mogelijk, een gezamenlijk deskundigenbericht in opdracht van partijen.

Door de brede achtergrond op het gebied van ICT, recht en organisatie wordt de inhoud van het onderzoek evenwichtig afgestemd op de gewenste informatie voor een (eventuele) juridische procedure. Als gediplomeerd gerechtelijk deskundige (LRGD, PAO Leiden) behoort ook het maken van een Gerechtelijk deskundigenbericht tot de diensten van Ernst Peter Tamminga.

Conflictbemiddeling

ICT conflicten oplossen en voorkomen

Vernieuwingen op ICT gebied zorgen soms voor ongewenste of onduidelijke situaties. Nieuwe onderdelen blijken niet aan te sluiten bij bestaande systemen, aanbieders lijken beloften niet na te komen, of zelfs in gebreke te blijven, en ook de communicatie tussen leverancier en gebruiker verloopt moeizaam.

Ernst Peter Tamminga kan behulpzaam zijn wanneer u zich in een dergelijke situatie bevindt. Er is een gedegen oriëntatie op uw wensen, uw mogelijkheden en op de huidige situatie.

Waardoor is het probleem ontstaan en hoe kan het probleem verholpen worden? Daarbij wordt vooral gezocht naar praktische oplossingen die voor alle partijen haalbaar zijn.

ICT Audits

Een Audit verbetert het resultaat

ICT projecten gaan vaak gepaard met diepgaande veranderingen. En die veranderingen gaan niet altijd zo soepel als gewenst. Een audit kan uitkomst bieden: een beoordeling van alle aspecten die in een inventarisatie naar voren komen, ofwel een onafhankelijke en betrouwbare analyse van de situatie.

Een audit gaat verder dan het louter vaststellen van feiten. Het gaat om een juiste beoordeling van bijvoorbeeld de technische of organisatorische staat van een situatie. Ook het vaststellen van tekortkomingen of mankementen of het omschrijven van rechten en plichten van meespelende partijen is onderdeel van een audit waaruit een onafhankelijk rapport volgt.

Het controlerende aspect van een audit kan bij een overdracht of bij een beëindiging van een overeenkomst veel problemen voorkomen.

Copyright 2024 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen