Volledige nieuwsoverzicht

Ingaven voor 'Ernst Peter Tamminga'

25
Second opinion deskundigenbericht
Als partijdeskundige beoordelen van een deskundigenbericht dat in een geschil is uitgebracht. Het zichtbaar maken van manco's, onduidelijkheden en con...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
Onderzoek softwaredistributie
Partijdeskundig onderzoek naar (mogelijke illegale) distributie van software. Beoordelen van gegevens die uit een beslag naar voren zijn gekomen, nalo...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
Second opinion deskundigenbericht
Het opstellen, als partijdeskundige, van een second opinion over een uitgevoerd ICT Deskundigenonderzoek
Actions: E-mail | Permalink |
01
Deskundigen memorandum rechtsbijstandverzekering
Opstellen van een memorandum als gerechtelijk deskundige ICT voor een dispuut dat bij een rechtsbijstandverzekering is beland. Beschikbaar maken en in...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
31
Beoordelen deskundigenbericht
Het beoordelen van een uitgebracht deskundigenbericht, de gestelde vragen en antwoorden versus de basis van het geschil over een geleverd standaard so...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
Partijdeskundigenonderzoek oplevering software
Onderzoek naar de resultaten van de oplevering van software: een combinatie van standaard software pakket en maatwerk. In kaart brengen verschillen in...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
Kwalificatie beschikbaarstelling broncode
Opstellen van een protocol voor het beschikbaar maken van de broncode van maatwerk software in het kader van overdracht van die software van maker naa...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
Gestart met een blog
Begin 2013 ben ik gestart met een blog op mijn website. Wetenswaardigheden van en mijn ervaringen in het veld waarin ik als beëdigd informatica d...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
Onderzoek naar de status van ERP implementatie
Onderzoek naar en analyse van de status van de implementatie van een omvangrijk ERP systeem voor een productiebedrijf. Beoordelen van gemaakte afsprak...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
Notitie over downloaden van bestanden
Analyse en onderzoek naar de mogelijkheid die door een individu geboden is om bestanden te downloaden. De bestanden bevatten auteursrechtelijk bescher...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
Ondersteuning bij testen als onderdeel van een deskundigenbericht
In een deskundigenprocedure bieden van ondersteuning bij het valideren van opgeleverde software, waarbij een complexe conversie van gegevens een belan...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
01
ICT advies gebruik websites en downloads
Advies en inspectie voor het gebruik van websites, FTP sites, downloads, verwijzingen, DNS instellingen vanwege mogelijke illiegale distributie van so...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Partijdeskundigen onderzoek oplevering software
Onderzoek naar de kwaliteit van de opgevelerde software en het proces van oplevering, als onderdeel van partijdeskundige rapportage. Complex proces, p...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Business strategie IT oplossingen
Strategiesessie business ontwikkeling van een Nederlandse softwareleverancier.  Genereren business alternatieven, SWOT analyse, opties, out-of-th...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
Onderzoek naar gelijkenis van een applicatie van een leverancier en de toepassing die door een (ex) medewerker voor eigen rekening wordt geleverd in h...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
17
Beoordeling webapplicatie in hoger beroep
Ondersteuning bij het onderzoek van een web software applicatie door een gerechtelijk deskundige voor een deskundigenbericht in hoger beroep. Broncode...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
Deelname aan een strategiesessie van een Nederlandse softwareleverancier. Een aantal visiedagen waarin de toekomstige strategie en mogelijkheden worde...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
Als Beëdigd Informaticadeskundige een oordeel vormen over de correctheid van broncode versus een werkende applicatie als onderdeel van verkoop va...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
Partijdeskundigenbericht afgerond: de ontwikkeling van een website heeft 18 maanden in plaats van 3 maanden geduurd, het meerwerk betrof bijna een fac...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
Presentatie LRGD symposium
Voor het LRGD Symposium: Het Deskundigenbericht en de 'restvraag' heb ik een presentatie gemaakt die dit onderwerp behandelt vanuit het perspecti...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Pagina 3 van 4Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  Volgende   Laatste   
Copyright 2022 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen