Blog - Mijn ervaringen als ICT deskundige

Wat MOET in een IT project?

Wat is voor de verslaglegging in een IT project essentieel? Wat is 99x misschien voor niets, maar die 100ste keer essentieel?

Dit niet vergeten in een project

De meeste keren dat ik als gerechtelijk deskundige wordt ingeschakeld is er een conflict tussen leverancier en klant over de IT oplossing die al dan niet conform eis en wens is geleverd. Het is dan aan mij als deskundige om onafhankelijke duiding te geven over de stand van zaken en hoe het zover is gekomen.

Een IT project mislukt

Meer dan eens kom ik dan een project tegen, waarin, soms met alle goede bedoelingen, gemaakte keuzes, genomen besluiten en beslissingen niet zijn terug te vinden. Partijen staan tegen over elkaar in een welles/nietes sitautie. Zonde, zonde, zonde! Zonde van de negatieve inspanning, zonde dat het gewenste resultaat ontbreekt en nog eens zonde dat er geld uitgegeven moet worden om iemands gelijk te halen.

Wat moet er niet vergeten worden?

Als er iets is dat niet vergeten moet worden is het regelmatig opstellen van een projectverslag, waarin leveancier en klant hun instemming aan moeten geven. Wie dat verslag maakt (leverancier, klant of externe persoon) is mij om het even, essentie is dat er projectverslagen zijn.

Wat staat er in een projectverslag?

 • De inleiding
  Natuurlijk een datum, aanwezigen, naam van het project
 • Verwijzing naar het vorige verslag
  Projectverslagen volgen elkaar op, dus vermeld in ieder projectverslag de datum van het vorige verslag en het feit dat partijen dat vorige verslag goedkeuren.
 • Samenvatting
  In één alina de status van het project samenvatten
 • Overzicht verrichte werkzaamheden
  Een samenvatting van de werkzaamheden en resultaten die bereikt zijn sinds het vorige projectverslag
 • Planning
  De globale planning voor de komende periode
 • Actiepunten (hoewel ik liever praat over resultaatpunten)
  Wie moet wat op welk moment gereed hebben, wil het project goed kunnen verlopen
 • Knelpunten, risico's en maatregelen
  Welke knelpunten onderkennen de partijen, wat is het risico (kans op en effect) en welke maatregelen moeten er genomen worden om de risico's beheersbaar te maken. En hebben de maatregelen die al zijn genimen het gewenste effect gehad?
 • Genomen besluiten
  Een opsomming van de besluiten die genomen zijn sinds het vorige projectverslag

Al met al niet echt een ingewikkeld document, maar ik sta verbaast hoe vaak projectverslagen ontbreken. En dat is zonde, dat maakt ieder conflict lastiger (en dus duurder) om opgelost te krijgen.

Behoefte aan een sjabloon voor een standaard projectverslag?

Of een gesprek daarover? Neem contact op. Beter vroegtijdig recht gezet, dan achteraf voor het gerecht gezet!


 : 
Copyright 2024 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen